Bouwafval afvoeren; tips en tricks

VL wonen

Tijdens het bouwen of verbouwen, krijgt u met veel verschillende stoffen te maken die afgevoerd moeten worden. Dat klinkt vaak eenvoudiger dan dat het in de praktijk daadwerkelijk is. Bouwafval afvoeren is aan speciale regels onderworpen. De verschillende afvalproducten mogen niet allemaal bij elkaar in de container worden gegooid. Woont u in Raalte, of in de omgeving daarvan, dan kunt u bij de container diensten inlichtingen in winnen welke afvalcontainer Raalte u moet bestellen. U heeft, voordat u inlichtingen gaat inwinnen, eerst een opzet gemaakt welke stoffen er op een bepaald moment vrij zullen komen. Tijdens het bouwen of verbouwen krijgt u te maken met steenpuin, afval van het dak, hout, asbest enzovoort. Door een goede planning te maken, kunt u de juiste container bestellen op een bepaald moment. Neem een goede en betrouwbare verhuurder van afzetcontainers. Er kunnen onderling nogal behoorlijke prijsverschillen zijn. Kijk daarvoor op de website. Via de website kunt u eenvoudig een afvalcontainer Raalte regelen.

 

Bouwafval afvoeren

Om het bouwafval op het juiste tijdstip af te kunnen voeren, zal de container bij u geplaatst moeten zijn. Voor het afleveren van de container moet u ervoor zorgen dat de chauffeur voldoende plaats heeft om de container te kunnen plaatsen. Vaak worden ze op de stoep geplaatst. Moet hij er tijdens de avonduren blijven staan, zorg er dan voor dat hij goed verlicht is. De huurprijs die u voor een container moet betalen, is afhankelijk van de containerinhoud en de tijdsduur dat u deze nodig heeft. Ook is er een prijsverschil tussen een open of afsluitbare container. In een afsluitbare container zullen anderen geen rommel in de container kunnen gooien. Ook zult u tijdens het bouwen en/of verbouwen te maken krijgen met het afvoeren van grond. In schone-grond mogen geen boomstronken of wortels aanwezig zijn en zeker geen olieresten. In een bouw- en sloopafvalcontainer mag hout, papier, puin, plastic en metaal worden vervoerd. Wanneer u niet precies weer wat nu wel en niet mag worden afgevoerd is het verstandig om vooraf inlichtingen in te winnen. Voor ieder soort afval heeft men wel een container.

Op een overslaglocatie of sorteerinstallatie worden de afgevoerde producten gescheiden. De stenen en puin worden weer gebruikt als funderingsmateriaal voor het bouwen van woningen of als onderlaag bij wegen. Metaal wordt hergebruikt. Het wordt opnieuw gesmolten om er nieuwe producten van te maken. Door het gescheiden aanleveren van de verschillende materialen beschermen we het milieu. We gooien niets weg dat niet hergebruikt kan worden.

 

Container diensten

U kunt in een bouw- en sloopcontainer beton, hout, stenen, puin, metalen, gips, hout, bouw en sloopafval storten.
Het is niet toegestaan dat u in een bouw- en sloopcontainer autobanden, dakleer, asbest, elektrische apparaten, chemische stoffen, golfplaten en matrassen deponeert. Wanneer er asbest aanwezig is, dan is het verstandig eerst inlichtingen in te winnen bij de gemeente waar u woont. De regels die gehanteerd worden voor de afvoer van het asbest zijn bij veel gemeentes verschillend. Bij dakafval zoals golfplaten moet u eerst een vooronderzoek laten doen. U weet vaak niet vooraf of er bijvoorbeeld in de golfplaten asbest is verwerkt. Zit er in golfplaten geen asbest dan kunnen de golfplaten in de bouw- en sloopcontainer. Zorg dat u een bewijs van het onderzoek heeft wanneer de golfplaten afgevoerd moeten worden.

 

 

 

https://reko-raalte.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten