Aarding van het elektriciteitssysteem in uw woning

VL wonen

Tenzij u een oude woning hebt waar sinds 1974 niets meer aan het elektriciteitsnet is veranderd, is de kans groot dat uw groepenkast een aardlekschakelaar of aardlekautomaat bevat. Maar wat wil ‘aarde’ of ‘aarding’ eigenlijk zeggen? In dit artikel vertellen we er iets meer over.

Aarding

Aarding is een vorm van beveiliging en voorkomt dat apparaten onder stroom komen te staan door kortsluiting. Bij een defect vloeit de stroom via de aardedraad naar de aarde en niet via u. De aardedraad kunt u herkennen aan de geelgroene kleur van de mantel. In de meterkast zal de aardlekschakelaar of de aardlekautomaat automatisch uitschakelen zodat u geen gevaar meer loopt. Sinds 1975 zijn groepenkasten verplicht voorzien van een aardlekschakelaar of aardlekautomaat. Het verschil tussen een aardlekschakelaar en een aardlekautomaat wordt uitgelegd in dit artikel.

Stopcontacten

Een geaard stopcontact is gemakkelijk te herkennen aan de twee metalen pinnetjes van de contactdoos. Deze zijn verticaal gesitueerd ten opzichte van de gaatjes voor de stekker. Via deze pinnetjes maakt de stekker contact met de aardedraad die verbonden is met de groepenkast. In de groepenkast zorgt de aardlekschakelaar of -automaat ervoor dat de spanning via de aarde kan wegvloeien. Sinds 1997 mogen in nieuwe woningen alleen nog maar geaarde stopcontacten worden toegepast. En volgens het laatste bouwbesluit en NEN 1010 geldt deze verplichting ook voor installaties die nieuw worden aangelegd of bij ingrijpende uitbreiding van een bestaande installatie.

Soorten aarding

Aarding kan op verschillende manieren. Een aardelektrode, ook wel aardpen genoemd, maakt contact met de aarde. Deze pen wordt in de grond geslagen en staat in verbinding met de aardrail in de groepenkast.

In oudere woningen, veelal met installaties van voor 1975, komt aarding via de waterleiding ook voor. Op zich voldeed deze vorm van aarding goed maar omdat tegenwoordig steeds meer waterleidingbuizen van kunststof worden gebruikt is deze manier van aarden onbruikbaar geworden.

Meer informatie?

Voor advies over geaarde stopcontacten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten en groepenkasten kunt u altijd terecht bij Elektro Oké. Voor alle informatie over uw groepenkast kunt u kijken op de website van Elektro Oké.

https://www.elektrooke.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten