Welk probleem stelt er zich met stikstof?

VL wonen

Haast vanuit het niets is stikstof uitgegroeid tot één van de belangrijkste gespreksonderwerpen van het moment. Voor de stikstofuitstoot geldt dat het omlaag moet. Dit leidt tot verschillende problemen, niet in het minst binnen de sectoren van de bouw en de landbouw. Voor veel mensen geldt dat ze niet precies weten wat stikstof nu is en vooral waarom dit mogelijks een probleem kan zijn. Ben jij ook één van de mensen die op dit vlak met verschillende vragen zit? Dan is het zeker van belang om de informatie hier op deze pagina door te nemen.

Is stikstof altijd schadelijk?

Er bestaan behoorlijk wat fictieve aannames met betrekking tot stikstof. Aanvankelijk is het van belang om te weten dat dit element bijzonder veelvuldig op onze planeet voorkomt. De lucht die we elk moment van de dag inademen bestaat dan ook voor een significant gedeelte uit stikstof. Het betreft hier dan stikstof in haar meest pure, niet-reactieve en schadeloze vorm. Voor een klein gedeelte van de stikstof op onze planeet en in onze lucht geldt dat ze reactief stikstof is. Het gaat hierbij dan om chemische connecties die stikstof bevatten en bovendien ook onmisbaar zijn als voedingsstof voor de natuur.

Vanaf wanneer is stikstof dan wel schadelijk?

Toch wordt er ook niet altijd een gunstig effect gecreëerd met stikstof. Op het ogenblik dat er sprake is van een overmatige hoeveelheid aan stikstof zal je dan ook al snel tot de conclusie komen dat ze over een schadelijke werking kan beschikken. De belangrijkste reactieve stikstofverbindingen welke door de mens worden uitgestoten in de atmosfeer zijn: 

  1. Ammoniak (NH3); 

  2. Stikstofoxiden (NOx). 

Voor de beide hierboven aangehaalde emissies geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit voordat ze op een zeker ogenblik op een bepaalde plaats neerkomen. Op het moment dat de stof ergens vanuit de lucht op de grond neerslaat is er sprake van depositie. Lang niet alles wat er op vlak van stikstof wordt uitgestoten zal uiteindelijk op dezelfde plaats neerkomen. In het bijzonder voor de stikstofoxiden geldt dan ook dat ze over een behoorlijk aanzienlijke afstand kunnen wegwaaien. 

 

Nog steeds een groot aantal onzekerheden

Door de jaren heen hebben we kunnen vaststellen dat onze kennis in verband met stikstof aanzienlijk is verbeterd. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er nog altijd heel wat onzekerheden over bestaan. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen tegenwoordig, maar wellicht ook in de toekomst nog heel wat extra onderzoek zal nodig zijn met betrekking tot de impact van stikstof en de verschillende mogelijkheden die er bestaan om de uitstoot van stikstof terug te kunnen dringen. Om onze kennis over dit onderwerp verder te kunnen verbeteren zijn er twee zaken vereist:

  1. Er moeten vaker metingen gebeuren;

  2. Er dient voor de metingen gebruik te worden gemaakt van nieuwe technieken.

Zowel voor het bepalen van emissies als voor atmosferische concentraties en de processen die leiden tot depositie geldt dat we op dit moment nog geconfronteerd worden met heel wat essentiële onzekerheden. Het is dan ook voornamelijk de bedoeling om deze in de toekomst uit te kunnen schakelen.

 

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten