Wonen in een appartement

Veiligheid op de bouwwerkplaats

Veiligheid op de werkvloer is altijd van groot belang. Geen plek waar dit zo sterk geldt als op de bouwwerkplaats. Hoewel de werkgever hier een belangrijke taak in heeft, is het zeker ook belangrijk om zelf de juiste maatregelen te treffen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar op de bouwwerkplaats heeft dit grote gevolgen. Daarom kan je aan de hand van de volgende tips zorgen dat je altijd veilig aan de slag kunt gaan.

Bescherm jezelf te allen tijde

Zoals gezegd is het de taak van de werkgever om voor een veilige omgeving te zorgen. Het is natuurlijk ook belangrijk om op je eigen oordeel te vertrouwen. Daarom is het dragen dan de juiste bouw werkkleding in ieder geval iets wat je zelf moet verzorgen. Denk dan niet alleen aan veiligheidsschoenen en een helm, maar denk ook aan specifieke kleding die bijvoorbeeld brandveilig is en bepaalde stoffen afstoot. Er is goede bouwwerkkleding voor allerlei soorten opdrachten. Zo kan je veel veiliger aan de slag.

Zorg dat de werkplek georganiseerd is

Veel gevaarlijke situaties komen voort uit het feit dat de werkplek een chaos is. Op de bouwwerkplaats is dit extra gevaarlijk. Zorg dus voor een duidelijke indeling van de verschillende delen van de werkplek. Zorg ook dat er iemand op de bouwplaats verantwoordelijk is om alles in goede orde te behouden. Die persoon kijkt bijvoorbeeld na of alle machines, gereedschappen en materialen niet zomaar blijven slingeren. Zo kan je zorgen dat er minder gevaar dreigt.

Werk alleen met goed gereedschap

Door de jaren heen is er veel ontwikkeling geweest op het gebied van gereedschap. Zo wordt er veel meer met machines en elektrisch aangedreven gereedschappen gewerkt. Dit is op zich natuurlijk een vooruitgang die veel zaken gemakkelijker maakt. Er kleeft aan de andere kant ook een risico aan. Daarom is het dus zeker ook van belang om te zorgen dat alle gereedschappen waarmee gewerkt wordt op de bouwwerkplaats gekeurd zijn. Let op, dit geldt ook voor klassieke handgereedschappen.

Spijker de kennis bij

Onveilige omstandigheden op de bouwwerkplaats komen ook vaak voort uit het feit dat medewerkers gewoon geen idee hebben van de gevaren. Daar kan je allemaal samen iets aan doen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat iedereen goed voorgelicht is over de zaken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je gereedschappen gebruikt of wat de beste werkwijze is. Maar ook kan dat gaan over bepaalde voorzorgsmaatregelen of over wat te doen bij gevaren die ontstaan.

Tref waar mogelijk voorzorgsmaatregelen

Hoe goed de medewerkers en collega’s op de bouwwerkplaats ook voorgelicht zijn. Hoe goed ze zich ook kleden en hoe voorzichtig ze ook werken. Dan nog zijn er zaken die een klein risico kunnen vormen. Daarom is het slim om vooraf een goede inschatting te maken van de risico’s. Aan de hand daarvan is dan ook te bekijken of er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Denk aan het aanbrengen van antislipmateriaal. Of denk aan opbergruimte voor de verschillende gereedschappen en materialen. Op die manier is alles veilig te houden.