Tips om stofvrij sleuven te frezen

VL wonen

Veel mensen hebben nog nooit van frezen gehoord en vragen zich dan ook af wat frezen is en wat moet je frezen of wat wordt er gefreesd. Voor verschillende soorten werkzaamheden wordt er van frezen gesproken. Hierbij kan gedacht worden aan het weghalen van een oneffenheid op de vloer, muur of plafond, maar ook aan het maken van een sleuf in de wand, plafond of vloer. Op de website van Westerman Betonboringen kunt u veel informatie vinden over beton boren Utrecht en ook al uw vragen kwijt. Vanaf januari 2001 moeten de sleuven stofvrij worden gefreesd en daarom moet er bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de strenge milieu- en Arbo eisen.

 

Het begrip frezen

Naast het wegslijpen of wegfrezen, wordt de term frezen ook gebruikt voor het maken van sleuven in het plafond, vloer of muur. Deze werkzaamheden kunnen nauwkeurig en stofvrij worden uitgevoerd door een beroep te doen op de specialisten van betonboringen Utrecht. In de volksmond en de branche worden verschillende woorden gebruikt voor het frezen en zagen. De meest gehoorde woorden zijn: hakwerk, de muren inslijpen, zagen en zaagwerk. Een gespecialiseerd bedrijf in stofvrij frezen van wanden, plafonds en vloeren is te vinden op https://westermanbetonboringen.nl. Hier staat ook informatie over het sleuven zagen of hakken en het frezen van de gewenste gleuven.

 

De beste werkwijze bij frezen

Als er duidelijk is wat de werkzaamheden zijn, dan kan betonboren Utrecht met de werkzaamheden beginnen. Eerst wordt gecontroleerd of de afmetingen en lijnen wel op de aangegeven plekken kunnen worden uitgevoerd. Daarna wordt er een materiaalcheck gedaan. En vervolgens naar het materiaal waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het te bewerken materiaal kan zijn beton of een steensoort. Daarbij wordt er door de vakmensen ook bepaald welke frees- of zaagmethodes moet worden toegepast. Zodra de afmetingen bekend zijn en de lijnen aanwezig zijn, wordt er met het werk begonnen. Daarna wordt eerst het materiaal bekeken waar de sleuf ingemaakt moet worden. Daar de materialen kunnen verschillen waarin de sleuf gezaagd moet worden, wordt ook het te gebruiken gereedschap daarop aangepast. Om deze reden kan het voor betonboringen Utrecht noodzakelijk zijn om te beoordelen welke zaag- of frees methodes er het beste kunnen worden toegepast.

 

In een steensoort een sleuf frezen

Het frezen/zagen in een steensoort wordt door beton boren Utrecht zonder water gedaan. Omdat er niet met water wordt gewerkt, wordt het droog frezen/zagen genoemd. Als er niet met water wordt gewerkt, dan wordt er een professionele stofafzuiger gebruikt.

 

In beton sleuven frezen

Er wordt door betonboringen Utrecht wel gebruik van water gemaakt als er een sleuf gezaagd moet worden in beton. De belangrijkste reden om bij het frezen van de sleuven in betonmuren, -vloeren of -plafond water te gebruiken is om alles koel te houden. Tijdens het gebruik van water, bij het frezen van de sleuven, wordt zo efficiënt mogelijk met het koelwater omgegaan. Er wordt tijdens de werkzaamheden niet meer water gebruikt, dan voor het frezen strikt noodzakelijk is. Daarnaast wordt voor het opvangen van het koelwater tijdens het frezen een afzuigsysteem gebruikt.

 

In gasbeton de sleuven frezen

Gasbeton is een zacht materiaal en daarom kan bij het frezen van sleuven in gasbeton geen water worden gebruikt. De zachte materialen worden meestal gebruikt voor het zetten van binnenmuren. Om stofvervuiling tegen te gaan, wordt een professionele stofafzuiginstallatie gebruikt. Hiermee wordt onnodige vervuiling van de ruimte waarin gefreesd wordt voorkomen.

 

https://westermanbetonboringen.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten