Starten met BIM doe je zó

De bouwbedrijven in Nederland komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoeringsfase van bouwprojecten. Niet alleen moet de kwaliteit steeds beter worden, ook de uitvoeringstermijnen worden korter en budgetten zijn vaak beperkt. Daarnaast is de planning van een bouwtraject erg krap waardoor de werken niet altijd volgens plan uitgevoerd worden. Dit is deels te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan miscommunicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende technici. Een oplossing voor deze problemen, is BIM. Je richt hier niet het gehele bouwproces beter mee in, ook werk je samen aan de hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen.

Wat is BIM en wat houdt BIM in?

BIM (Building Information Modelling) is een toekomstbestendige manier van integraal bouwen en samenwerken, welke bij voorkeur digitaal uitgevoerd wordt. Dit digitale model vormt een virtuele weergave van het bouwwerk waarbij informatie en geometrie de koppeling vormt. Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces werken met dezelfde informatie en zien daarom wat er gebeurt. Daarom is de informatie continu beschikbaar en altijd up-to-date voor iedereen: van stakeholders tot gebruikers en van project- tot ketenpartners.

Wat is het doel van BIM?

BIM wordt gezien als een manier om bewerkingen uit te voeren (het voorspellen van veelvoorkomende problemen tijdens de implementatie), waardoor een meer gecentraliseerde uitwisseling van informatie mogelijk is. BIM is dus geen doel op zich, maar een efficiënte en functionele combinatie die de inzet van alle spelers vereist.

Voor wie is BIM?

De gehele bouwketen is gebaat bij het inzetten van BIM. De focus ligt hierbij op architecten, ingenieurs, aannemers of adviesbureaus.

Voordelen van bouwen volgens BIM methode

  1. Tijdwinst – Met BIM creëer je een kortere doorlooptijd, efficiëntere werkwijze en nog eens integrale afstemming tussen de bouwpartners.
  2. Daling in faalkosten – Gemiddeld zijn de faalkosten 5-10% hoger dan bij traditionele methoden. Bovendien is het gegevensverlies verminderd en wordt de continuïteit voortgezet in het proces.
  3. Meer communicatie – Communicatie wordt met het werken in één centraal 3D-model niet alleen efficiënter, maar ook eenduidiger en transparanter.
  4. Ketenintegratie – Alle gegevens zoals grootte, hoeveelheid, uitrusting en fabricage zijn geïntegreerd in één centraal 3D-systeem. Een flinke efficiency-verbetering!

Waarom bouwen met BIM?

Bouwen met BIM is een must, aangezien de veranderingen waar we aan werken nog nooit zijn gebeurd. Elektrotchnisch installateur Kuijpers doet dit perfect. Kijk naar het progressieve scannen van het gebouwsegment, de ontwikkeling van Internet of Things (IoT) -toepassingen of de robuustere toepassingen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het profiteert van kwaliteit en efficiëntie en verlaagt de faalkosten. Ten slotte dragen we bij aan belangrijkste doelen, namelijk het creëren van een positieve omgeving voor werk, studie en leven.

https://www.kuijpers.nl/specialismen/bim

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten