VL Wonen
Image default
Bouwmaterialen

Plaatsing veiligheidsnetten bij het werken op hoogte zeer aan te bevelen

Hoewel hand- en armletsels de meest voorkomende vorm van arbeidsongevallen zijn, zijn ook valpartijen -zonder plaatsing veiligheidsnetten– als gevolg van werken op hoogte een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen. Het aantal arbeidsongevallen door struikelen of vallen bedroeg in 2016 587 739 in de Europese Unie, waarbij mannen twee keer zoveel kans liepen als vrouwen.

In Nederland waren er in 2016 17.487 arbeidsongevallen, in België 15.747, in Duitsland 162.833 ongevallen en in Zwitserland 16.985 ongevallen. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg het aantal door arbeidsongevallen veroorzaakte ongevallen in 2016 68.058 en in Frankrijk 126.871.

Aantal ongevallen veroorzaakt door vallen

Zoals je ziet, kan werken op hoogte een gevaarlijke activiteit zijn zonder plaatsing van veiligheidsnetten. Maar wat wordt precies onder “werken op hoogte” verstaan?

1. Hoe wordt werken op hoogte gedefinieerd?

In het algemeen wordt elke activiteit waarbij boven de grond of op vloerniveau wordt gewerkt, met het risico van een niveau naar een lager niveau te vallen, beschouwd als werk op hoogte en mag alleen worden uitgevoerd met passende valbescherming. In het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Zwitserland gelden bepaalde verplichtingen voor werkzaamheden op een hoogte van meer dan 2 meter en in Nederland voor werkzaamheden op een hoogte van meer dan 2,5 meter.

Een activiteit die wordt uitgevoerd op een vlakke ondergrond, op een permanente trap of op een ladder wordt niet beschouwd als werken op hoogte. Bovendien wordt uitglijden of struikelen op een vlakke ondergrond niet beschouwd als een val van een hoogte. Als iemand echter uitglijdt van een werkplek die zich 3 meter boven de grond bevindt, wordt dit geclassificeerd als vallen van een hoogte.

Hoewel een val van 2 tot 3 meter hoogte niet levensbedreigend klinkt, kunnen de gevolgen ernstig zijn, aangezien dit soort ongevallen kan leiden tot lichamelijke handicaps en zelfs dodelijke afloop. In 2014 vielen er in de Europese Unie 521 doden door vallen van hoogte op het werk, in 2015 554 doden en in 2016 462 doden.

Een val van hoogte kan snel gebeuren en de gevolgen kunnen zonder beschermingsmiddelen niet tot een minimum worden beperkt. De zwaartekracht van de aarde is 9,8 m/s², dus het duurt een seconde om 9,8 m te vallen, en dan wordt het lichaam nog meer versneld, dus na twee seconden val je 19,6 m/s. Daarom moet iedereen die op hoogte werkt de juiste beschermingsmiddelen dragen.

2. Welke werkomstandigheden verhogen het risico op vallen?

Hoewel elke activiteit op hoogte gevaarlijk kan zijn, is er een aantal specifieke omstandigheden en voorwaarden die het risico op vallen vergroten. Deze omvatten werken op/in/boven:

  • steigerbokken
  • daken
  • een ladder
  • een schraag of een verhoogde structuur
  • de buurt van breekbare materialen
  • een tank, put of water
  • op kliffen of steile grond
  • aan voertuigen of aanhangwagens
  • op steigers

Over het algemeen wordt aanbevolen om werken op hoogte te vermijden. Als dit echter onvermijdelijk is, moet de activiteit worden uitgevoerd vanaf een veilig platform met geschikte randbescherming. Een slechte randbeveiliging, onbeschermde openingen, onbeveiligde of slecht opgeborgen voorwerpen en werken op plaatsen zonder leuningen of afdekkingen kunnen het risico op vallen vergroten.

Ladders mogen niet als werkplek worden gebruikt. Zij mogen alleen worden gebruikt als toegang tot de werkplek en alleen voor taken van korte duur. Voor lichte werkzaamheden van korte duur kan het gebruik van een ladder aanvaardbaar zijn, mits alle mogelijke gevaren en risico’s afdoende zijn vastgesteld en geëvalueerd.

Denk eraan dat veranderlijke weersomstandigheden, zoals wind, regen en sneeuw, het werken op hoogte gevaarlijker kunnen maken. Het risico op vallen in sommige bedrijfstakkenis groter. Bouw, landbouw, onderhoud, wegvervoer, schilderen of glazenwassen zijn activiteiten die alleen mogen worden uitgevoerd met passende valbeveiliging.

Gerelateerde artikelen

De voor- en nadelen van het hebben van zonnepanelen

Vloeren Delft – Vloerenwinkel Delft Vloeren Paradijs Delft

Waarom kiezen mensen voor houten vloeren?