VL Wonen
Image default
Werken studeren en hobby

Gezocht: Creatieve werkplek voor het nieuwe normaal

We zijn misschien nog ver verwijderd van het nieuwe normaal, maar er is nog nooit een betere kans geweest om het vorm te geven middels een creatieve werkplek. Hoewel de eisen die aan onze werkomgeving worden gesteld altijd veranderen, heeft het coronavirus het tempo van die verandering versneld en zien we nu dat een ander soort kantooromgeving vorm begint te krijgen. Werknemers die ervoor kiezen om naar kantoor te gaan, zullen in staat moeten zijn om hun meest urgente taken efficiënt aan te pakken – anders zijn er meer opties.

Creatieve werkplek dé oplossing

Nu onze werk- en thuisroutines zijn veranderd, is ook de status van het kantoor verschoven, waardoor een creatieve werkplek zeer in de smaak valt. Thuiswerken is tijdens het coronavirus de nieuwe realiteit geworden. In deze nieuwe werksituatie vragen wij ons onvermijdelijk af wat het kantoor te bieden heeft dat thuiswerken of mobiel werken – bv. in een café, bij een klant ter plaatse of op de bouwplaats – niet heeft.

Stop met thuiswerken

Een hypothetisch nieuw kantoor zou idealiter een sterkere netwerkverbinding hebben dan thuis of werken op afstand, de beste omgeving zijn voor analoge en virtuele vergaderingen en beschikken over geavanceerde ventilatie- en airconditioningsystemen en realtimegegevens over welke bureaus, hulpmiddelen en apparatuur op dat moment beschikbaar zijn. Dit nieuwe soort kantoor moet vooral een tegenwicht vormen voor thuiswerken en werken op afstand, en een creatieve ruimte bieden voor hybride teamwerk. Het moet ook aan de werknemers worden gepresenteerd als een centraal knooppunt.

Een mix van opties

De creatieve werkplek moet bieden wat andere locaties missen – met name het thuiskantoor – door het de perfecte plek te maken om te concentreren, te communiceren en samen te werken. Gedeelde ruimten (voor meerdere afdelingen) kunnen een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van toevallige ontmoetingen, wat een positief effect kan hebben op de psychologische gezondheid van werknemers, vertrouwen kan opbouwen en mensen kan helpen een band te krijgen. Dit creëert op zijn beurt de juiste omgeving voor het creatief oplossen van problemen. In het nieuwe normaal zullen we vanaf meer dan één werkplek werken, dus flexibiliteit komt op de voorgrond te staan. Met de juiste mix van opties voor werknemers zijn we voorbereid op de toekomst.

Gedeelde modellen en hybride ruimtes

Starre kantooropstellingen met vaste zitplaatsen zijn achterhaald. Bedrijven hebben behoefte aan intelligente deel-concepten met een mix van kantoor- en telewerken. Een dergelijke opzet vereist multifunctionele, hybride ruimten die het mogelijk maken dat mensen die per video deelnemen aan vergaderingen even “aanwezig” zijn als degenen die in de ruimte aanwezig zijn, en die communicatie en teamwerk vergemakkelijken.

Veerkracht is nodig

Tegelijkertijd moeten moderne kantoorruimten aanpasbaar zijn: zowel structureel als aan de oppervlakte, zodat ze kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften. Klaar zijn voor de toekomst betekent een betrouwbare en efficiënte werkplek runnen en voorbereid zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Omgaan met cultuurverandering

Een ingrijpende verandering van de kantoorcultuur gaat meestal gepaard met een verandering van de bedrijfscultuur. En dat vereist effectief verandermanagement. Elke organisatie moet voor het nieuwe normaal een model op maat uitwerken dat gebaseerd is op de eigen bedrijfscultuur en dat de voordelen van verschillende locaties en manieren van werken combineert. Kantoren zijn al lang niet meer alleen maar werkplekken. Ze fungeren als visitekaartje voor bedrijven en zijn een belangrijke troef in de concurrentiestrijd om het beste talent aan te trekken. In een notendop: ze zijn een belangrijke pijler van het merk van de werkgever.

Het kantoor is een plek waar de waarden en visie van een bedrijf tot leven komen in een 3-dimensionale ruimte. Een plek die structuur en richting biedt.

Gerelateerde artikelen

Goede loopbaanbegeleiding in Zwolle

Een flexplek vormt dé ideale oplossing voor startende ondernemers

Weer werken, hoe doe je dat?