Een betrouwbare partij voor archeologisch onderzoek

VL wonen

Tijdens het indienen van een plan van aanpak bij de gemeente wat betreft het bouwen van een gebouw kan het maar zo zijn dat u hierop als respons krijgt dat er een archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Dat is een onderzoek waarin gekeken wordt of er archeologische resten in de grond liggen waar u op dat moment wil gaan bouwen. Mocht dit het geval zijn dan is het een volgende stap dat er een archeologische opgraving plaats gaat vinden. Voor het zover is, is het eerst zo dat u een plan bij de gemeente indient en dus te horen krijgt of dit nodig is. In deze tekst gaan we u vertellen wat er tijdens zo’n onderzoek gedaan wordt. Vervolgens kijken we naar wat u hiervoor moet doen en waarom dit gedaan wordt. Mocht u vervolgens nog vragen hebben dan mag u natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Via onze website … vindt u niet alleen meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, maar vindt u ook alle contactgegevens die u nodig heeft om contact met ons op te nemen.

 

Archeologisch onderzoek

Voordat er zomaar ergens gebouwd en gegraven mag worden, is het belangrijk dat er een archeologisch onderzoek plaatsvindt. Tijdens zo’n onderzoek wordt er namelijk in de grond gekeken of er archeologische resten liggen. Mochten deze gevonden worden in dat stuk grond dan is het dus ook waarschijnlijk dat er archeologische vondsten gedaan worden. Op dat moment zal er een opgraving plaatsvinden op de plek waar deze vondsten gedaan zijn. Toch is het niet altijd nodig om zo’n onderzoek uit te voeren. In sommige gevallen ziet de gemeente dat u niet diep genoeg gaat graven om vondsten tegen te komen waardoor een onderzoek ook niet nodig is. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat er reeds een onderzoek geweest is op de plek waar u gaat bouwen. Ook dan kan u natuurlijk het bericht krijgen dat er geen onderzoek nodig is op dat moment. Wanneer dat wel het geval is, wordt het tijd om contact op te nemen met een bedrijf wat dit onderzoek kan uitvoeren.

 

Transect

Wij zullen namelijk een steekproef gaan doen op de plek waar u wilt gaan bouwen. Hier nemen wij een gedeelte grond weg waar wij in gaan kijken of er archeologische resten in zitten. Mocht dit het geval zijn dan gaan we er ook vanuit dat er waarschijnlijk vondsten gedaan kunnen worden. Deze vondsten zijn belangrijk omdat we op die manier steeds meer kunnen leren over de geschiedenis van de aarde en alle volkeren die voor ons geleefd hebben. Een opgraving is dan dus heel belangrijk en daarom vraagt de gemeente dus in bepaalde gevallen om zo’n onderzoek uit te laten voeren voor u ergens mag gaan bouwen. Mocht het zo zijn dat u dit verzoek van de gemeente krijgt dan kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u overleggen of wij iets voor u kunnen betekenen. Via onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft wat betreft onze contactgegevens. Tevens vindt u op de website natuurlijk ook meer info over wat wij voor werkzaamheden uitvoeren en wat wij in dat opzicht voor u zouden kunnen betekenen.

https://transect.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten