Bodemonderzoek laten uitvoeren bij nieuwbouw projecten

VL wonen

In sommige gevallen is het bij nieuwbouw projecten nodig om bij het indienen van een plan van aanpak een onderzoek te laten uitvoeren aan de bodem van de plek waar u wilt gaan bouwen. Dat is omdat hier archeologische vondsten gedaan zouden kunnen worden. In deze blog gaan we aan u laten zien wat een archeologisch onderzoek is. Ook laten we u zien waarom dit in sommige gevallen wel gedaan wordt en ook waarom dit in andere gevallen dan weer niet nodig is. Als laatste laten we u zien wat wij voor u kunnen doen als bedrijf om dit onderzoek te realiseren. Mocht u verdere vragen hebben over de werkzaamheden die wij voor u kunnen volbrengen dan kunt u altijd een kijkje nemen op onze website. Via onze website bodemonderzoek vindt u namelijk meer informatie over de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Tevens vindt u daar natuurlijk ook info over onze contactgegevens en op welke wijze u contact met ons kunt opnemen voor vragen of een afspraak.

 

Bodemonderzoek nieuwbouw projecten

Allereerst gaan we aan u uitleggen waarom zo’n onderzoek nodig is. Voor ons hebben er namelijk een hoop volkeren op de aarde geleefd en eens in de zoveel tijd wordt er nog wel eens een archeologische vondst gedaan wat ons meer informatie leert over hoe deze mensen geleefd hebben en algemeen over de geschiedenis en evolutie van de mens. Het is niet altijd bekend waar deze vondsten precies liggen en hoe diep deze liggen. Wel kan er aangenomen worden dat de vondsten vanaf een bepaalde diepte gevonden kunnen worden. Hierdoor wordt er dus in sommige gevallen door de gemeente gevraagd om zo’n onderzoek uit te laten voeren. Wanneer er eenmaal gebouwd is, is het namelijk ook aannemelijk dat de resten zullen vergaan en dus verloren zullen gaan. Een bodemonderzoek heeft dus als belangrijk taak dat we er achter komen hoe bepaalde zaken in de geschiedenis zijn verlopen zodat we een algeheel beeld kunnen vormen van hoe de volkeren voor ons geleefd hebben.

 

Archeologisch onderzoek

Toch is het niet in alle gevallen zo dat er een onderzoek moet plaatsvinden. Dat heeft te maken met of er bijvoorbeeld op dezelfde locatie al eens een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Dan is het natuurlijk niet nodig om dit nog een keer te doen. Ook kan het zijn dat u maar tot een bepaalde diepte graaft. Zoals we al aangaven is het zo dat er vanuit gegaan kan worden dat er tot een bepaalde diepte geen resten gevonden zullen worden en daarom hoeft er wanneer er maar tot een minimale diepte gegraven hoeft te worden ook geen bodemonderzoek plaats te vinden bij nieuwbouw projecten. Eerst wordt er een klein onderzoek gedaan. Mocht het zijn dat er tijdens dit onderzoek resten gevonden worden dan zal er waarschijnlijk vervolgens een opgraving gedaan worden om te kijken wat er voor resten zijn. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd door een specialistisch bedrijf zoals de onze. Mocht u meer informatie nodig hebben over de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren dan kunt u een kijkje nemen op de website die we eerder genoemd hebben. Ook vindt u alle contactgegevens zodat u contact met ons kunt leggen over wat wij voor u kunnen betekenen.

https://transect.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten