De optimale hoeveelheid zonnepanelen bepalen

Iedereen die van plan is om zonnepanelen aan te schaffen loopt tegen de vraag aan: hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?. Dat is prima te berekenen, maar eerst moet je voor jezelf bepalen met welk doel je zonnepanelen wilt aanschaffen. Is het de bedoeling om het volledige stroomverbruik van je huishouden te compenseren met duurzaam opgewekte stroom, of wil je de elektriciteitsrekening een stuk omlaag brengen? Laten we er in deze blog van uitgaan dat je het maximale financiële rendement uit de panelen wilt halen en het volledige elektrische verbruik wilt compenseren.

De opbrengst van één paneel

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen, die zonlicht omzetten naar elektriciteit. Die kun je niet rechtstreeks gebruiken. De stroom moet eerst worden omgezet, zodat het geschikt is voor het lichtnet. Leveranciers geven van de zonnepanelen altijd de maximaal mogelijk opgewekte hoeveelheid stroom op, de Wattpiek. Tijdens alle stappen bij het opwekken van duurzame zonnestroom treden er echter verliezen op, omdat de Wattpiek een getal is dat onder optimale omstandigheden kan worden opgewekt. Met deze verliezen moet je tijdens het bepalen van de vraag ‘hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?’ rekening houden. Het is goed om uit te gaan van een verlies van 10 procent ten opzichte van de optimale situatie.

Redenen voor verliezen

Het grootste deel van de verliezen wordt veroorzaakt door de omstandigheden met betrekking tot de zonnepanelen. De opbrengst is lager dan optimaal als de panelen niet precies op het Zuiden zijn gericht. Ook als de hoek waaronder het zonlicht op de panelen valt niet optimaal is, zal de opbrengst dalen. Wie een dak heeft dat heel heet wordt, moet ook rekening houden met een lagere opbrengst, want zonnecellen presteren beter als ze koeler zijn. Tenslotte is de omvormer een veroorzaker van verliezen. Houd dus rekening met een paar procent verlies bij het omzetten van stroom naar de spanning van het lichtnet.

De eigen stroomrekening

Bij het beantwoorden van de vraag ‘hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?’ is het stroomverbruik van je huishouden het uitgangspunt. Daar is eenvoudig achter te komen door de jaarrekening van je energieleverancier te bekijken. Gemiddeld verbruikt een huishouden met 2 personen ongeveer 3000 kWh. Als je van plan bent om in de nabije toekomst extra elektriciteit te verbruiken, bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische auto of een elektrisch fornuis, is het goed om het verwachte extra verbruik daar alvast bij op te tellen. Nu heb je alle gegevens bij elkaar om het aantal zonnepanelen te bepalen.

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld wordt de vraag beantwoord ‘hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?’ om een gewenste jaaropbrengst van 3000 kWh op te wekken. Per paneel is door de leverancier 350 Wattpiek opgegeven. Het dak van je woning is op het Zuiden gericht. Ga daarom uit van een gemiddeld verlies van 10 procent. Dat betekent dat je per zonnepaneel mag uitgaan van 315 Watt. Het benodigde aantal panelen is dan 3000 / 315 = 9,5. Dat wordt afgerond naar boven, omdat er geen halve panelen bestaan. Om 3000 Watt op te wekken heb je dus 10 zonnepanelen nodig.

Bron: Zonnepanelenwijzer.com

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten