3 Tips om het selectieproces voor vastgoed te verbeteren

Wanneer het erop aankomt om vastgoed te selecteren dat geschikt is voor de logistieke processen van een bedrijf, dan is het van essentieel belang om dit proces holistisch te benaderen, de juiste vragen te stellen, alle relevante aspecten in overweging te nemen en gekwalificeerde en deskundige professionals en teams in te schakelen. Op deze manier kunnen de bedrijven de ontwikkelings- en onderhoudskosten van hun onroerend goed beperken. Laten we eens kijken welke aspecten hierbij een rol spelen.

1. Rekening houden met initiële ontwikkelingskosten

Bij het selecteren van logistiek vastgoed moet het budget uitgemeten worden ten opzichte van de stand van zaken op het gebied van de vereisten. Wat is de vraagprijs en is deze vergelijkbaar met andere eigendommen? Wat zijn ontwikkelingskosten van de locatie en is er potentieel voor toekomstige uitbreiding? Hoe staat het met de ontwikkeling van nutsvoorzieningen en wegeninfrastructuur? Is er sprake van belangrijke gemeentelijke kosten, zoals impactkosten, vergunningen, gebruik en aansluitingen? Heeft het vastgoed te maken met risico’s of ontoereikende omstandigheden die aanzienlijke sanering vereisen?

2. Een locatie kiezen met het oog op de toekomst

Een essentiële pijler voor succesvol vastgoed die de logistiek van een bedrijf verbetert, is bestendigheid in de toekomst. Hier komen vragen bij kijken zoals: Hoe verhouden de transportkosten zich op lange termijn tot vandaag?; Zal de logistiek veranderen naarmate het bedrijf groeit?; Kan een toekomstige uitbreiding tegen een redelijke kostprijs worden gegarandeerd? Het beantwoorden van deze vragen kan vrij complex zijn en vereist specifieke middelen.

3. Het kiezen van een vastgoedpartner

Om de complexiteit van het selecteren van vastgoed in goede handen te brengen, kunnen onder meer vastgoedfirma’s, ingenieursbureaus en bouwondernemingen specifieke diensten leveren die nodig zijn voor de selectie en analyse van onroerend goed. maar in de meeste gevallen beschikken zij niet over de algemene kennis of deskundigheid om eigenaars van onroerend goed objectief door dit proces te loodsen. Een combinatie van onderscheidende specialisten op het gebied van vastgoed voor de logistiek, kan de unieke ontwikkelings- en exploitatiebehoeften van een bedrijfseigenaar waarmaken.

Om de juiste partner te kiezen voor de vastgoedselectie, moeten er specifieke vragen worden gesteld over de diensten die ze in het verleden hebben verleend, het soort vastgoed, de totale omvang en de geografische dekking. Ook moet er worden nagegaan of zij het personeel hebben dat zich bezighoudt met specifieke aspecten van het selectieproces en in staat zijn om samen te werken met externe bedrijven voor de expertise op specifieke gebieden.

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten