De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor prefab betonbouw

De bouw is een industrie die veel veranderingen kent. In de toekomst zullen er een aantal zaken meer impact gaan hebben op de bouw industrie. De meest invloedrijke trends en ontwikkelingen voor de prefab van betonbouw zullen in dit artikel kort en bondig wordt uitgelicht. Voorop gesteld dat het aandeel vooraf gefabriceerde woningen meer en meer is toegenomen over de afgelopen jaren. Zo lag in 2000 het aandeel prefab betonbouw nog rond de 6%, was dat in 2015 al zeker 23%. Door zowel een toenemende vraag als aanbod stijgt de diversiteit aan mogelijkheden binnen de prefab betonbouw. Dit heeft over de afgelopen jaren voor veel dynamiek gezorgd in deze industrie, dit zal de komende jaren niet anders zijn.

 

Robotisering

Wanneer we kijken naar de prefabricage bouw, zal de invloed van robotisering gaan toenemen. Veel op voorhand gefabriceerde materialen zullen meer en meer gemaakt worden door machines die door robots bemand worden en door zelfsturende systemen worden aangedreven. De menselijk hand zal hier steeds minder van pas gaan komen. Al zal er nog altijd een behoefte blijven aan menselijk toezicht en zullen robots altijd ingesteld en geïnstrueerd moeten worden door mensen.

 

Duurzaamheid

En niet geheel onbelangrijke trend in de prefab betonbouw is het verduurzamen van materialen en bouwprocessen. Medio 2030 moet minimaal de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige natura 2000 gebieden op een gezond stikstofniveau zitten. Verder moet in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2 neutraal zijn. Dit maakt dat het belangrijker wordt om stikstofarm, rekening houdend met de natuur, prefab en modulair te gaan bouwen. Bouw organisaties die hier een omslag in maken zullen toekomstbestendig zijn.


Betonsysteembouw bij ABS Bouwsystemen

Bent u geïnteresseerd in de prefab betonbouw van een tuinhuis, garage, schuur of andere constructie? Laat u informeren en adviseren bij ABS Bouwsystemen en bekijk uw persoonlijke mogelijkheden.

 

https://www.abs-bouwsystemen.nl/prefab-bouwen/beton-systeembouw/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten