Wat houdt een keerklepcontrole precies in?

Als eigenaar of beheerder van een collectieve drinkwaterinstallatie ben je verplicht deze actief te beheren en te controleren. Daarvoor gelden de normen in de NEN1006. De keerklepcontrole is een belangrijk onderdeel hiervan. Het onderdeel keert jaarlijks terug. Hoe groter de kans op verontreiniging, des te belangrijker de beveiliging, oftewel: de keerklep. Wat gebeurt er bij een keerklepcontrole? En waarom is deze controle zo belangrijk?

Wat is een keerklepcontrole?

Een keerklepcontrole is een controle waarbij een inspecteur controleert of de keerklep van een waterinstallatie goed sluit als de waterleidingdruk wegvalt. Een dergelijke controle wordt uitgevoerd met een testinstallatie. Bij deze installatie past de inspecteur een onder- en overdrukmethode toe.

Komt de installatie door de controle? Dan ontvang je een keuringssticker. Deze sticker wordt door de inspecteur opgeplakt. Op de sticker staat wanneer de keuring is geweest en wat de status is. Ook ontvang je een digitaal keuringsdocument, voor in het digitale logboek.

Waarom een keerklepcontrole?

Defecte of onjuist werkende keerkleppen kunnen voor grote problemen zorgen. Wanneer de kleppen niet goed functioneren, kan er sprake zijn van gruis, kalkafzetting of slijtage. Werken de keerkleppen niet goed? Dan kan er ook lekkage bestaan, of kan de legionellabacterie groeien. Daarom is een keerklepinspectie een goed idee om regelmatig uit te laten voeren. De inspectie is onderdeel van het plan voor legionellapreventie.

Een keerklep voorkomt dat eventuele verontreiniging vanuit een of meerdere tappunten terug naar de installatie kan stromen. Verontreiniging kan uit bijvoorbeeld koffiemachines of brandslanghaspels komen. Daarom is het belangrijk de controle uit te voeren.

Is een keerklepcontrole verplicht?

In Nederland is het verplicht om jaarlijks een keerklepcontrole uit te voeren. Dit staat op het Waterwerkblad 1.4G. De regel is dat alle aanwezige en controleerbare keerkleppen, of terugstroombeveiliging, jaarlijks gecontroleerd moet worden.

Wie zich niet aan deze regels houdt, loopt grote risico’s. Niet alleen kan de legionellabacterie dan zijn gang aan, maar er kunnen ook (bestuurlijke) boetes worden opgelegd. Daar zit niemand op te wachten.

Hoe vaak controleren?

De keerkleppen moeten een keer per jaar gecontroleerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Alle gegevens moeten worden geregistreerd in een logboek. Datl ijkt misschien veel werk, maar de kosten wegen op tegen de voordelen. De kans op legionellabesmetting is vele malen minder.

Als bedrijf kun je zelf ook actie ondernemen om de installaties goed en gezond te houden. Bijvoorbeeld door wekelijks te spoelen, te herbemonsteren, een regelmatige keerklepcontrole te laten doen en regelmatig te reinigen.

 

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten