Alles wat je moet weten over het wijzigingsbeheer

Een verandering in een computersysteem kan een aantal problemen met zich meebrengen wanneer je niet weet dat er een verandering heeft plaatsgevonden of dat je niet goed weet wat de verandering voor jou betekent. Wanhoop niet. In dit blog lees je alles wat je moet weten over wijzigingsbeheer. Wat het precies inhoudt en wat verwarring veroorzaakt? De antwoorden vind je hier.

De definitie van wijzigingsbeheer

Een wijzigingsbeheer beheert simpel gesteld wijzigingen in een computersysteem. Voor jou als ondernemer is het meest ingewikkelde aspect van dit beheer het herkennen van een wijziging. Een wijziging heeft bijvoorbeeld impact op het dagelijkse proces of op wetten en regels waar je je als bedrijf aan dient te houden. Het is van belang om niet alleen aan te geven wat er exact wordt gewijzigd, maar ook waarom er een wijziging plaatsvindt in het systeem. 

Een wijziging heeft altijd invloed op iets wat al bestaat en functioneert. Wanneer een systeemwijziging niet goed wordt gedefinieerd wordt de effectiviteit van deze wijziging sterk verlaagd. Met andere woorden, jouw bedrijfsproces zal niet verbeteren, wat uiteraard wel de bedoeling is van een wijziging in het computersysteem. Het moet het werk makkelijker en gestructureerder maken.

Veel voorkomende misvattingen over wijzigingsbeheer

Veel mensen verwarren wijzigingsbeheer met onderhoud. Dit is niet het geval. Wanneer een onderdeel van het systeem wordt vervangen door een identiek exemplaar wordt dit niet gekenmerkt als een wijziging. Op het moment dat de functionaliteit van het computersysteem wel degelijk verandert, is er uiteraard wel sprake van een wijziging.

Wanneer er een tijdelijke verandering in het systeem plaatsvindt, is er uiteraard sprake van een wijziging, dat spreekt voor zich. Toch zijn er wel degelijk aspecten waar rekening mee moet worden gehouden bij een tijdelijke wijziging. Een tijdelijke wijziging in een computersysteem wordt gekenmerkt door een bepaalde geldigheid. Na afloop van deze geldigheid is het de bedoeling dat het systeem wordt teruggezet naar de oorspronkelijke staat. Wanneer dit niet goed wordt ingesteld loopt je het risico om tools of documenten te verliezen. Een tijdelijke wijziging is namelijk schadelijk wanneer niet goed wordt aangegeven dat het systeem na afloop weer terug gezet moet worden naar de oorspronkelijke status.

Conclusie

Concluderend, een wijziging brengt meer met zich mee dan een simpele verandering. Want het systeem kent in sommige gevallen een hele andere werkwijze na een wijziging. Een goed werkend wijzigingsbeheer voorkomt vertragingen in je bedrijfsproces en zal na een goede implementatie uiteindelijk positief uitpakken.

 

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten