Wat noemen we nou precies het riool?

Als het over riolering gaat denken mensen vaak aan het gemeenschappelijke riool waar hun afvalwater en regenwater wordt verzameld, samen met dat van de buren en de andere mensen in de straat. Vanuit dat gemeenschappelijke riool wordt dat bevuilde water afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. 

De afvoerbuizen die door je tuin lopen en zijn aangesloten op het gemeenschappelijke riool worden echter ook riool of riolering genoemd. Doordat dezelfde benamingen worden gebruikt voor verschillende delen van het rioolstelsel raken mensen nog al eens in de war. In deze blog zullen we proberen wat meer duidelijkheid te scheppen rond het begrip riool.

Ons eigen rioolstelsel

Het afvalwater dat we produceren door te douchen, te wassen en naar de wc te gaan komt eerst in ons eigen riool terecht. Via het afvoerputje, de wc en de gootsteen wordt het water afgevoerd door een buizenstelsel. De buizen die binnen onze muren lopen noemen we daarom afvoerbuizen. 

Deze afvoerbuizen komen vervolgens uit op de rioolbuizen die het water naar het gemeenschappelijke riool loodsen. De buizen die buiten ons huis onder de grond liggen en het afvalwater naar het gemeenschappelijke riool voeren worden door verschillende mensen anders genoemd. Sommigen noemen het afvoerbuizen of afvoer,  anderen zeggen rioolbuizen of het riool. Dat maakt het allemaal erg verwarrend. 

Hoe hou je ze nou gemakkelijk uit elkaar?

Als iedereen de volgende benamingen zou hanteren kunnen we de verschillende delen van het riool gemakkelijk van elkaar onderscheiden. Alles wat binnen je huis loopt noem je afvoer of afvoerbuizen/afvoerleidingen. 

Zodra het afvalwater je huis heeft verlaten stroom het door de rioolbuizen in je tuin. En tenslotte komt het water uit op het gemeenschappelijke riool. Als we deze termen consequent zouden hanteren wordt de communicatie tussen rioolspecialisten en mensen met een rioolprobleem een stuk minder verwarrend. 

Waar liggen mijn verantwoordelijkheden?

Een andere interessante vraag is wie de verantwoordelijkheid draagt bij problemen van de riolering. Als je een verstopte afvoerleiding in huis wilt laten ontstoppen is dat uiteraard je eigen verantwoordelijkheid. 

Maar zit de verstopping buiten dan is het de vraag of jij of de gemeente moet zorgen voor een oplossing. Ook bij andere rioolproblemen als een gesprongen rioolbuis of een lekkage is het de vraag wanneer het riool jouw eigendom en wanneer dat van de gemeente. 

Om dat te kunnen bepalen zal moeten worden uitgezocht waar de erfgrens ligt. Ligt het probleem er binnen zul je zelf de kosten voor de eventuele rioolservice moeten dragen. Ligt het er buiten dan kun je met je probleem naar de gemeente en zullen zij voor een oplossing moeten zorgen.

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten