VL Wonen
Wonen in een appartement

Wat is het verschil tussen een vereniging en stichting?

VL wonen

De verschillen tussen een vereniging en stichting zijn klein. Wil je een stichting of vereniging oprichten, dan zijn er toch bepaalde verschillen tussen beide rechtsvormen waar je rekening mee moet houden. In deze blog behandelen we enkele van deze verschillen, waardoor jij na het lezen van de blog al meer op de hoogte bent.

 

Verschillen tussen vereniging en stichting

Hieronder behandelen we enkele verschillen tussen een stichting en vereniging.

 

–          Wanneer je een stichting op wilt richten, moet dit verplicht via de Kamer van Koophandel. Bij een vereniging is dit optioneel, tenzij het een formele vereniging betreft.

–          Een vereniging heeft een bestuur, leden en organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Het bestuur van een vereniging wordt ook gekozen uit de leden.

–          Een stichting heeft geen leden, maar kent alleen een bestuur. Het bestuur van de stichting kiest de bestuurders.

–          Bij een stichting is het mogelijk om de statuten te laten wijzigen door het bestuur. Bij een vereniging is dit niet mogelijk. Daar kunnen statuten alleen gewijzigd worden in een algemene ledenvergadering.

–          De inkomstenbron van beide rechtsvormen verschilt ook. Terwijl een stichting zijn inkomsten haalt uit donaties, schenkingen, subsidies, erfenissen etc. ontvangt een vereniging zijn geld in de vorm van contributies van de leden. Daarbij kan een vereniging ook geld ontvangen door middel van donaties, schenkingen, subsidies etc.

–          Voor de inkomstenbron kan een stichting schenkingen en erfenissen ontvangen. Een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) is daarbij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook een vereniging kan schenkingen en erfenissen ontvangen. Daarbij hoeft een SBBI-vereniging (Sociaal Belangen Behartigende Instelling) geen schenk- en erfbelasting te betalen.

–          Wanneer de stichting ontbonden moet worden, kan dit alleen gedaan worden door het bestuur of de rechter. Een vereniging kan alleen door de algemene ledenvergadering ontbonden worden.

 

Dit zijn de grootste verschillen tussen een vereniging en stichting. Ben je benieuwd naar de wettelijke regels die van toepassing zijn op beide rechtsvormen? Lees dan het Burgerlijk Wetboek door.

 

Vereniging of stichting oprichten

Ben jij nu ook van plan om een stichting of vereniging op te richten? Dan kun je dit doen via een notariële akte waarbij een handtekening van een notaris benodigd is. Suwijn Notarissen helpt jou daar graag bij. Heb jij vragen over één van deze rechtsvormen? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde medewerkers. Zij geven jou deskundig advies, waardoor jij altijd goed voorbereid bent.

https://suwijn.nl/