Wat is circulair slopen?

Slopen begint bij M. Heezen met overleg. Op basis van een grondige analyse van de situatie hebben wij een gedetailleerd methodiekplan ontwikkeld, rekening houdend met uw wensen en eisen. We stellen veiligheid voorop en inventariseren te verwachten afvalstromen zodat we de vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken. We ontmantelen altijd op een recycling manier en 98% wordt door ons gerecycled of hergebruikt. Dit vermindert de belasting van het milieu en bespaart u kosten.

Bij circulair slopen, gebruikt men herbruikbare materialen tijdens het sloopwerken om op die manier weer te gebruiken als bouwstoffen. Deze manier van slopen is het slopen, demonteren en remonteren zodat grondstoffen die vrijkomen ook juist in andere projecten gebruikt kunnen worden zoals renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dit wordt veelal gedaan in bijvoorbeeld kozijnen, deuren, systeemwanden en –plafonds, dakpannen en (beton-)puin. Sloopbedrijf Heezen BV is daar dé specialist in.

Circulair slopen

Slopen is meer dan het maken en verwijderen van een puinhoop, wij zien het als het winnen van herbruikbare materialen en grondstoffen. Vanaf de aanvraagfase van het project brengen we deze materialen in kaart door middel van een inventarisatie op de projectlocatie. Vervolgens maken we een plan om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van vrijkomende materialen en reststoffen.

De waarde van deze materialen wordt meegenomen in de kostprijs en milieuscore. In de realisatiefase wordt het gebouw eerst gestript (gesloopt) tijdens renovatie en volledige sloop. We hebben onder andere het interieur, keuken, deuren, trappen, houten balken en dakplaten verwijderd. We zullen deze dan zorgvuldig verwijderen voor onmiddellijke recycling. Zodra gevaarlijke stoffen en/of asbestbronnen zijn verwerkt, zullen wij deze volgens de wet in een tussenstadium verhelpen. Daarna zullen wij de overige stoffen uit het pand verwijderen en afvoeren.

Het is belangrijk om voldoende tijd te hebben om de vrijgekomen stoffen af ​​te voeren, zodat de kansen op hoge milieuwinst en lage kosten het grootst zijn. Door de tijd in de voorbereidingsfase optimaal te benutten, kunnen we duurzamere keuzes maken. Door de materialen niet ver van de slooplocatie te hergebruiken als bouwmaterialen, wordt het duurzame effect van circulair slopen verder verbeterd.

 

Waarom is circulair slopen zo belangrijk?

De circulaire economie speelt een steeds belangrijkere rol, en dat is vanzelfsprekend. Grondstoffen dreigen schaars te worden en schaarste aan grondstoffen is onvermijdelijk. De stijging van de stortkosten en ons maatschappelijk besef dat we het milieu beter moeten beschermen onderstrepen het belang van hoogwaardig hergebruik in het sloopproces. Sloop wordt dan ook altijd circulair uitgevoerd en 98% wordt door ons gerecycled of hergebruikt, zo pakken we elk project aan. De fragmenten worden afgebroken en hergebruikt, en het afvalhout wordt verwerkt tot planken.

We moeten met zijn allen streven naar een duurzame wereld. Met oog op de generatie na ons.

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten