Volledige ontzorging van uw VVE beheer

VL wonen

Een goed onderhoud aan het appartementencomplex is belangrijk

Wanneer je een appartement koopt in een appartementencomplex, dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvEgemak is een vereniging die zorgt dat het appartementencomplex, waarin je een appartement hebt gekocht, goed wordt onderhouden. Al de personen die in het complex een appartement hebben gekocht, zijn automatisch lid van de vereniging. De eigenaren van de appartementen dragen maandelijks een vast bedrag af aan de vereniging. Het bestuur van de VvE zorgt ervoor dat de taken van onderhoud goed worden uitgevoerd. Het komt voor dat het bestuur de werkzaamheden, om alles goed te laten verlopen, te veel vindt en dan zullen ze een externe partij inschakelen die de werkzaamheden van het bestuur zal overnemen.

Het onderhoud van het appartementencomplex

Het appartementencomplex, waarvan je een deel hebt gekocht, zal helemaal goed onderhouden moeten worden. Van een aantal delen ben je mede-eigenaar. Daarbij kun je denken aan het trappenhuis, lift, hal, fundering, dak en vooral ook het technische gedeelte van het complex. Het onderhoud zal volgens een vooropgezet plan verlopen. Vooral het technische deel vereist de nodige aandacht. Omdat voor een bestuur van de VvE de werkzaamheden vaak moeilijk te behappen zijn, zal dat worden uitbesteedt. De VvE beheerpakketten worden uitbesteedt, waardoor de VvE beheer Amsterdam andere werkzaamheden kan verrichten. Het VvE beheer Amsterdam zal naast het onderhoud van het complex ook de financiële zaken moeten regelen.

De volledige ontzorging van het VvE beheer Amsterdam

Wanneer je als bestuur het beheren erg arbeidsintensief vindt en dus wel wat hulp van buitenaf kunt gebruiken, kun je een medepartij inschakelen die veel van je werkzaamheden kunnen overnemen. Door goede afspraken te maken, kun je een deel van je werkzaamheden als bestuur uitbesteden. Je zou alles uit handen kunnen geven, maar vaak zal het bestuur van de VvE zelf de financiële zaken willen houden. Tijdens de jaarlijkse vergadering die er gehouden wordt, zal het bestuur kunnen laten zien waar het geld van de bewoners van het appartementencomplex aan besteed wordt. Er zal altijd een bepaald deel van het bedrag apart worden gezet voor onvoorziene omstandigheden en verzekeringen. Wanneer je als bestuur besloten hebt om een deel van de werkzaamheden uit handen te geven, moet je met de dienstverlenende partij duidelijke afspraken maken. Wanneer de afspraken gemaakt zijn, kun je de controle behouden. Door het overzicht van alle werkzaamheden te bewaren, kun je zien wanneer er bepaalde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt zijn wanneer de hal, trappen, lift en dergelijke goed worden schoongemaakt. Wanneer een buitenstaander het gebouw binnenkomt, moet het bij hem of haar opvallen dat alles zo goed schoon is. Dat heeft een uitnodigend karakter.

Uitganspunten externe partij

Voor een optimale dienstverlening naar de Vereniging van Eigenaren toe wordt er gewerkt door de externe partij op basis van meerdere uitgangspunten. Daar vallen onder andere onder de ontzorging, tijdsbesparing, kostenbesparing, communicatie en samenwerking. Al deze punten zijn maar op één ding gericht en dat is namelijk het ontzorgen van de VvE. De externe partij met wie, door de VvE, een contract is aangegaan, wordt maatwerk geleverd en past de dienstverlening aan de behoefte van de VvE. De niet specifieke bestuurstaken worden uit handen genomen. Ze zullen het VvE veel tijd en werk besparen. Ga voor een goed overzicht naar de website van https://vvegemak.nl/diensten/basic-beheer/

Betalen aan de externe partij

In het contract staat voor welke werkzaamheden je als VvE moet betalen. De storingsdienst zal 24/7 ter beschikking staan, omdat er altijd een extreem vooral kan zijn. Wanneer er personen in de lift opgesloten zijn, zullen ze er met spoed uitgehaald moeten worden. De storingsdienst zal daarvoor snel langskomen om het euvel te verhelpen

https://vvegemak.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten