Public Matters

VL wonen

De coronacrisis verwerken

Wanneer u met uw organisatie al een gewenste positie heeft verworven in de huidige maatschappij, kan Public Matters u helpen om door de crisis heen te komen waarin we nu verkeren. Public Matters adviseert u normaal als organisatie hoe u een gewenste positie kan verwerven in de politieke, bestuurlijke of publieke omgeving. Daarbij wordt dat gedaan door gebruik te maken van de meeste effectieve strategie om de doelstellingen, die zijn afgesproken, ook daadwerkelijk te bereiken. Er wordt daarbij ingespeeld op de veranderingen die er in de maatschappij afspelen.

De corona en Public Matters

We weten nu allemaal wat het coronavirus voor invloed heeft op de gezondheid, maar ook op de economie. De gevolgen voor de economie zijn zeer groot die we ook nog zeer lang zullen blijven voelen. Voor veel sectoren zal dat veranderingen in de relaties met beleidsmedewerkers teweegbrengen. Veel bedrijven zoeken een samenwerking met overheidsinstanties om te zoeken naar oplossingen. Dit doet ook Public Matters. Ze hebben “Tech tegen Corona” opgezet om de crisis te lijf te kunnen gaan.

De steunmaatregelen

Veel bedrijven zullen in de praktijk gebruik willen maken van de steunmaatregelen. Daar kan Public Matters u bij helpen. Ze kunnen u als bedrijf helpen om ervoor te zorgen dat de steunmaatregelen op de juiste manier worden aangevraagd. Wanneer dat allemaal op de juiste manier wordt gedaan, dan zult u als bedrijf het hoofd boven water kunnen blijven houden.

Wat doet Public Affairs?

Public Affairs zal ook gedurende deze moeilijke periode, waarin we nu verkeren, de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden beschrijven. Dat zijn personen of groepen die belang hebben bij de organisatie. Vooral in de coronaperiode is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de toekomst, na de periode als de coronacrisis voorbij is. Ook dan moet de relatie goed zijn. Er moeten zaken kunnen worden gedaan die goed zijn voor het vermogen, waardoor de organisatie succesvol kan blijven opereren.

https://publicmatters.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten