Obligaties kopen. Op een veilige manier uw vermogen vergroten.

VL wonen

Wilt u eindelijk eens lekker renderen op een stuk vermogen wat u inlegt om te beleggen? Het aankopen van obligaties kan er voor zorgen om op een solide basis uw vermogen op een degelijke wijze te vergroten. De obligatiemarkt is voor velen een nieuwe vorm van investeren. In feite zijn obligaties zeer eenvoudige en overzichtelijke schuldinstrumenten. Als u dit wat lijkt, dan wordt het hoogtijd hier eens goed in te gaan verdiepen. Verrijk u kennis in obligaties door u goed te verdiepen in de materie van de obligatiemarkt. Investeren in Obligaties is meer dan de moeite waard om uw vermogen te vergroten.

 

Kenmerken obligaties

Een obligatie is in feite een lening die een bedrijf aangaat. Zonder een lening af te sluiten bij een bank, krijgt een bedrijf het geld van zijn investeerders doordat deze obligaties gaan kopen. Er word kapitaal vrijgegeven, het bedrijf betaalt de daadwerkelijke rente, dat is de jaarlijkse rente die op een obligatie wordt betaald. Het bedrijf betaalt de rente met altijd vooraf afgesproken termijnen(meestal jaarlijks of halfjaarlijks).

De kredietgever en de preferente kredietnemer hebben als het ware een onderlinge schuldbetekenis, dit is de definitie van Obligaties in een notendop. In tegenstelling tot aandelen kunnen obligaties aanzienlijk verschillen op basis van de voorwaarden van het contract. Omdat iedere obligatie-uitgifte anders is, is het belangrijk om de exacte voorwaarden goed te lezen en te onderzoeken voordat u gaat beleggen. Er zijn meerdere belangrijke kenmerken waarbij u om moet denken bij het overwegen om te gaan investeren in obligatie.

 

Obligaties kopen

De hoofdsom of het nominale bedrag van de obligatie wordt op deze dag betaald aan beleggers en de obligatieverplichting eindigt. De levensduur varieert nogal van een obligatie. De daadwerkelijke looptijd van een obligatie is een van de belangrijkste overwegingen die een belegger afweegt tegen zijn beleggingsdoelstellingen en -horizon. Volwassenheid wordt hier op drie eenvoudige manieren ingedeeld:

  • Korte termijn: obligaties die vervallen binnen één tot drie jaar.
  • Middellange termijn: de vervaldata voor dit soort van obligaties zijn normaal gesproken meer dan tien jaar.
  • Lange termijn: deze obligaties vervallen meestal over een langere periode.

 

Risico’s 

Obligaties zijn een geweldige manier om een goed inkomen te verdienen, omdat het de meest veilige beleggingen zijn. Maar uiteraard zoals bij elke investering zijn er altijd risico’s te bespeuren. Hier onder volgt een rijtje met enkele van deze risico’s.

 

Renterisico

Rentetarieven staan in relatie met obligaties. Wanneer de rente stijgt, hebben obligaties de neiging om te dalen, wat een logisch gevolg is. Een renterisico wordt gecreëerd doordat de rente aanzienlijk verandert ten opzichte van het verwachtingspatroon van de belegger. Als de rente aanzienlijk daalt, dan is er de optie van vervroegde aflossing. Als de rente stijgt, zit de belegger uiteraard vast aan een rente dat lager is dan de marktrente. Hoe langer de looptijd, hoe groter het renterisico is dat een belegger draagt bij het obligaties kopen.

Hoewel de obligatiemarkt best wel ingewikkeld lijkt, wordt deze in werkelijkheid gedreven door dezelfde risico-rendementsafwegingen als bij de aandelenmarkt. Zodra een belegger deze paar basisvoorwaarden onder de knie, kan hij een goede obligatiebelegger worden. Als u al deze termen eenmaal door hebt, is de rest eenvoudig. Investeren in Obligaties is de beste manier om u verhogen op een veilige manier uit te breiden.

https://ifh-holding.nl/obligatievormen/obligatie-kopen/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Inhouds opgave

Gerelateerde berichten