Met hoeveel procent mag de huur verhoogd worden?

VL wonen

Om de verhoging van de huur te bepalen bij een woning wordt er een verschil gemaakt tussen het type woning dat u huurt. Het is de kale huurprijs of hij boven of onder de huurliberalisatiegrens ligt die bepalend is of de woning een sociale huurwoning is of een vrijesectorwoning. Een sociale huurwoning heeft een maximumbedrag. De huur van een sociale woning mag nooit hoger zijn dan het vastgestelde bedrag. Dat wordt de maximale huurgrens genoemd. Deze huurliberalisatiegrens is voor 2021 vastgesteld op € 752,33. Wanneer de kale huurprijs bij het tekenen van het huurcontract onder de huurliberalisatiegrens ligt, dan kunt zeggen dat u een sociale woning huurt. De bewoners van deze soort huizen hebben recht op huurtoeslag. Ligt de kale huurprijs, wanneer u het koopcontract tekent, boven de huurliberalisatiegrens, dan is dat een vrijesectorwoning. Deze bewoners hebben geen recht op huurtoeslag.

 

Verhuur sociale woning

Wanneer u van plan bent om huurtoeslag aan te vragen, dan is dat mogelijk als u rekenhuur maximaal € 752,33 is. Voor de rekenhuur moet u de servicekosten en de kale huurprijs bij elkaar optellen. Voor de servicekosten worden ze niet allemaal meegerekend. De servicekosten die u betaalt staan vaak in uw huurcontract of in de brief die u ontvangt waarin staat dat er een verhoging van de huur zal plaatsvinden. De kosten die onder de servicekosten vallen zijn de schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijk ruimten, de kosten voor de energie van de gemeenschappelijke ruimten, voor de huismeester als er een aanwezig is en de kosten die gerekend worden voor de dienst- en recreatieruimten. Er wordt altijd, maar maximaal € 12 per servicekostenpost gerekend. Omdat er uiteindelijk maximaal maar 4 worden gerekend, is het maximale bedrag voor de servicekosten € 48.
Wanneer u voor een huurtoeslag in aanmerking komt, kan het zijn dat uw huur na een huurverhoging te hoog is voor het krijgen van de huurtoeslag. Echter als u al huurtoeslag krijgt, zal dat voor u niets uitmaken. U zult als huurder het recht blijven houden voor het krijgen van de huurtoeslag. Wanneer u in Amsterdam wilt gaan wonen en u doet dat onder de begeleiding van een makelaar Amsterdam, dan zal deze u alles kunnen vertellen over het recht dat u heeft op het krijgen van huurtoeslag. De makelaar Amsterdam zal u ook vertellen wat u moet doen om de huurtoeslag aan te vragen.

 

Huurverhoging

De veranderingen die er in 2021 plaatsvinden op het gebied van de verhoging van de huren zijn best belangrijk voor u als huurder. De verhuurders van een sociale huurwoning mogen wettelijk gezien hun huur in 2021 niet verhogen. Een verhuurder van een vrijesectorwoning mag dat wel. Ze zijn wel gebonden aan de maximale huurverhoging die voor 2021 geldt. Het is voor een verhuurder altijd zo dat jaarlijks een verhoging van de huur mag worden doorgevoerd voor een sociale huurwoning, maar niet in het jaar 2021. Voor een verhuurder die een vrijesectorwoning verhuurt, mag dat wel als hij zich, maar aan de gestelde regels houdt. Dat houdt in dat ook de huur van een vrijesectorwoning niet onbeperkt mag worden verhoogd.

 

Huurverhoging sociale huurwoning

De regeling dat er op sociale huurwoningen geen verhoging van de huur mag worden doorgevoerd, geldt van juli 2021 tot 30 juni 2022. Deze regeling geldt voor woningcorporaties, maar ook voor particulieren die een woning verhuren. Ook mag er geen verhoging van de huur plaatsvinden voor woonwagens en kamers. De hoogte van het inkomen van een huurder speelt geen enkele rol.

 

Het verhuren van een vrijesectorwoning

Wanneer u een vrijesectorwoning verhuurt, dan mag u normaal zelf per half jaar bepalen wat de hoogte van de huur wordt. Dat is dit jaar niet het geval. Vanaf 1 mei 2021 is de maximale huurverhoging gekoppeld aan de inflatie + 1 %. Dat betekent dat een verhuurder van een vrijesectorwoning in 2021 maximaal 2,4% mag bedragen. Aan deze manier van verhogen bent u als verhuurder drie jaar gebonden.

https://www.huis-verkopen-amsterdam.nu/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten