Kavel gekocht? Doe onderzoek!

VL wonen

 

Wanneer je sinds kort de trotse eigenaar bent van een kavel grond, is het belangrijk om eerst goed onderzoek te laten doen. Het liefst wil je waarschijnlijk zo spoedig mogelijk aan de slag met de bouwwerkzaamheden, maar een tussenstap voor grondonderzoek is aan te raden. In sommige gevallen is het zelfs een wettelijke verplichting! Wanneer je tijdens de bouwwerkzaamheden in de boden gaat roeren, geldt deze verplichting. De overheid wil zeker zijn dat er geen archeologische schatten verloren gaan. Er zijn archeologische onderzoeksbureaus gespecialiseerd in deze werkzaamheden. Een dergelijk bureau kan je goed adviseren in wat er in jouw situatie wenselijk is. Ook maken zij een inschatting van de tijd en kosten, die met het onderzoek gepaard gaan.

Welke type onderzoeken zijn er?

Er kan een onderscheid worden archeologisch onderzoek en booronderzoek. Het archeologische onderzoek begint over het algemeen met uitgebreid bureauonderzoek. De beschikbare informatie over de grond wordt doorgenomen. Hierbij is bijvoorbeeld belangrijke welke activiteiten in het verleden op de grond hebben plaatsgevonden, zelfs enkele eeuwen geleden. Op basis van deze informatie kunnen de medewerkers van een archeologisch onderzoeksbureau een inschatting maken van de kans op archeologische vondsten. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig. Hierbij kan veelal worden gedacht aan grondboringen. Dit is het geval wanneer de grond een hoge archeologische verwachting heeft gekregen op basis van het bureauonderzoek. Soms kan er aanvullend onderzoek nodig zijn zoals een proefsleuvenonderzoek. Bij een kleinschalig booronderzoek worden er vijf of zes boringen in de grond verricht ter verkenning. In veel gevallen gebeurd dit handmatig. Bij grond met een hogere archeologische verwachting wordt vervolgens het proefsleuvenonderzoek ingezet. Hierbij kunnen archeologische grondsporen worden onderzocht. Van alle typen onderzoek in dit kader worden de uitkomsten weergegeven in een rapport. Er zijn richtlijnen waaraan dit rapport moet voldoen. Ook voor mensen zonder vakkennis op archeologisch gebied is het rapport op hoofdlijnen toegankelijk beschreven.

Wat zijn de kosten van een onderzoek?

De kosten van het onderzoek zijn helaas voor de eigenaar van de grond. De overheid vergoedt deze niet. De omvang van de kosten hangt vanzelfsprekend af van de inspanning die het onderzoek vraagt. Hoeveel mensen worden er ingezet en hoeveel tijd kost het onderzoek hen? Dit zie je terug in de kosten. Wanneer er veel machines worden ingezet bij het onderzoek, zullen de kosten oplopen. Het is niet goed mogelijk een globale kostenberekening hier te noemen. Dit is zeer divers afhankelijk van de factoren, die van toepassing zijn op jouw kavel. Een archeologisch onderzoeksbureau kan voor jouw specifieke situatie een inschatting maken. De kosten voor het archeologisch onderzoek op je kavel worden dan meer transparant, evenals de verplichtingen die al dan niet van toepassing zijn. De moeite waard om het eens goed in beeld te brengen door de experts!

https://transect.nl/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten