Alles over het nieuw regime lijfrente

pensioen beleggen

Beleggen voor je pensioen is uiterst belangrijk! Jouw lijfrentepolis valt onder het nieuwe regime zodra één van de volgende opties benodigd zijn:

  1. Je periodieke premies ten behoeve van de lijfrente ná 16 oktober 1990 hebt betaald;
  2. Wanneer je een eenmalige koopsom ná 1 januari 1992 betaald hebt.

Het nieuwe regime lijfrente

We krijgen vaak de vraag wat de mogelijkheden zijn voor het nieuwe beleidsstelsel. Daarom hebben wij voor je de mogelijkheid van een nieuwe lijfrentepolis geformuleerd in drie vormen:

  1. Uitkering vóór de leeftijd van 65 jaar of de AOW-leeftijd
  2. Uitkering na 65 jaar of AOW-leeftijd;
  3. Sparen tot een oudere leeftijd.

1. Uitkering vóór de leeftijd van 65 jaar of de AOW-leeftijd

Je kunt de vrijgevallen lijfrente vóór de leeftijd van 65 jaar betalen, dit noemen we een ook wel overgangslijfrente. Voor overgangslijfrentes gelden veel fiscale regels. Voor banksparen is de minimale uitkeringsperiode 65 + 20 jaar. Als je dus op 60-jarige leeftijd het lijfrentekapitaal wilt betalen, is de minimale periode van bankspaargeld 25 jaar.

2. Uitkering na 65 jaar of AOW-leeftijd

Als je na jouw 65e een lijfrente wilt betalen en je wilt een (maandelijkse) uitkering ontvangen. Dan kun je ervoor kiezen om tijdelijke of levenslange lijfrentes in te kopen. 

  • U bepaalt ten alle tijden zelf hoelang u de uitkering wenst te ontvangen.
  • U kiest zelf aan uitbetalingsduur (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar).
  • Houd rekening met een looptijd van minimaal 5 jaar. 
  • Het is niet toegestaan om meer dan € 21.248,- (2016) per jaar aan tijdelijke lijfrentes te ontvangen.
  • Het oude regime uitkeringen mag u buiten beschouwing laten.

Levenslange uitkering:

Een levenslange lijfrente is een lijfrente met een lange looptijd. Belangrijk verschil hierbij is bij welk soort aanbieder je de levenslange lijfrente afneemt. Als je de levenslange lijfrente bij een verzekeraar aankoopt dan stoppen de uitkeringen wanneer alle verzekerden zijn overleden (zoals staat vermeld in de polis). Mocht de lijfrentepolis gesloten zijn op één leven en komt de verzekerde gedurende de uitkerende periode te overlijden, dan stoppen de uitkeringen en komt het resterende saldo in de polis ten goede aan de verzekeraar.

Als je levenslange lijfrente aankoopt door middel van banksparen dan bedraagt de looptijd minimaal 20 jaar. Voor een levenslange lijfrente geldt geen maximumuitkering per jaar. Als je onverhoopt tijdens de uitkeringsduur komt te overlijden valt het saldo van de geblokkeerde bankspaarrekening in de nalatenschap.

 

3. Sparen tot een oudere leeftijd

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat wanneer jouw lijfrentepolis vrij komt, maar dat je op dat moment het kapitaal nog niet nodig heeft. Wat je dan als optie hebt, is met het lijfrentekapitaal doorsparen tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Op die manier kun je het vrijkomende lijfrente kapitaal fiscaal geruisloos doorschuiven naar een nieuwe lijfrente constructie.

https://www.scildon.nl/lijfrente/

Vind je dit artikel leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Gerelateerde berichten